KiVa je efektivní

Efektivitu programu nesporně potvrzují vědecké výzkumy

Program KiVa vyvinuli odborníci s desítkami let praxe v oblasti výzkumu šikany a jejích mechanismů. V čele jejich týmu stojí Prof. Christina Salmivalli, Ph.D. a odborná asistentka Elisa Poskiparta, Ph.D. z Univerzity v Turku.

Žádnému jinému programu proti šikaně nebyl věnován tak robustní výzkum jako programu KiVa před i po jeho univerzálním zavedení ve Finsku. Tento výzkum prokázal, že program KiVa vede k významnému snížení míry šikany vykázané jak obětmi, tak ostatními žáky, a zároveň významnému snížení míry viktimizace.

Podle výsledků finského výzkumu již po prvním roce od zavedení programu došlo k zásadnímu omezení všech forem šikany. Devadesát osm procent obětí šikany uvedlo, že se po zásahu KiVa týmu jejich situace zlepšila. Kromě toho z odpovědí žáků vyplývají také další pozitivní dopady programu: žáci se ve škole cítili lépe, zvýšila se jejich motivace ke studiu i studijní výsledky. Program KiVa vede také ke snížení úzkostí a depresí a má pozitivní vliv na to, jak žáci vnímají atmosféru v třídním kolektivu.

Na řadě zahraničních studií se ukazuje, že program KiVa vykazuje výborné výsledky i v dalších zemích. Jeho pozitivní dopady potvrzují také údaje z Nizozemska, Estonska, Itálie a Walesu, kde byl již program zaveden a jeho výsledky ověřovány.

Program KiVa získal Evropskou cenu prevence kriminality za rok 2009, Cenu za nejlepší článek z oblasti sociální politiky za rok 2012 a čtyři významná finská ocenění v letech 2008, 2010, 2011 a 2012.

Více o výzkumech efektivity programu KiVa se dozvíte (v angličtině) zde.