Průvodce pro rodiče

Pro rodiče – pojďme do toho společně!

Součástí programu KiVa pro prevenci a omezení šikany s vědecky ověřenými výsledky je také Průvodce pro rodiče. Ten rodičům poskytuje informace o šikaně vyplývající z aktuálních výzkumů a informace o tom, co pro prevenci a omezení šikany lze dělat doma a ve škole. Při snaze o omezení šikany je důležité, aby rodiče se školou spolupracovali. Motto programu KiVa zní: „Pojďme do toho společně!“