Náš tým

Egle Havrdová, MA, Ph.D.
Ředitelka organizace
havrdova@scholaempirica.org

Mgr. Adam Klocek
Evaluátor projektu
klocek@scholaempirica.org

Mgr. Monika Kotrbová
Koordinátorka projektu a metodička programu KiVa
kotrbova@scholaempirica.org

Mgr. Alexandr Strnad
Metodik programu KiVa
strnad@scholaempirica.org

PhDr. Irena Zárubová
Metodička programu KiVa
zarubova@scholaempirica.org

Bc. Veronika Švomová
Metodička programu KiVa
svomova@scholaempirica.org