Co je program KiVa?

KiVa – pojďme do toho společně!

Co je program KiVa?

KiVa je program proti šikaně vyvinutý na základě výzkumu a vědecky ověřených výsledků, který vytvořila Univerzita v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury. Jeho vysoká efektivita byla prokázána prostřednictvím velké celostátní randomizované kontrolované studie a několika dalších studií. Program KiVa je využíván po celém světě a jedná se o program proti šikaně, který je předmětem nejvíce studií.

Jak program KiVa funguje?

Cílem programu KiVa je šikaně předcházet a efektivně řešit již probíhající případy šikany. Program je založený na desítkách let rozsáhlého výzkumu šikany a jejích mechanismů. KiVa obsahuje tři hlavní pilíře: prevenci, intervenci a monitorování.

Hlavní pilíře programu KiVa: Prevence, intervence a monitorování

Prevence: Aby šikana nezačala

Preventivní opatření jsou zaměřena na všechny žáky a jejich cílem je výskytu šikany předejít. Patří mezi ně například KiVa lekce a online hry. Preventivní opatření jsou hlavní částí programu KiVa.

Intervence: Nástroje pro řešení případů šikany

Cílená opatření jsou zaměřena na ty žáky, jichž se šikana přímo týká. Jejich cílem je poskytnout školám i žákům nástroje, s jejichž pomocí mohou šikanu řešit a zastavit.

Každoroční monitorování výsledků

Program KiVa školám poskytuje nástroj k monitorování výsledků v podobě každoročního online dotazníku pro žáky i učitele. Zjištěná zpětná vazba školám pomáhá určit, jak proti šikaně bojovat efektivněji.