KiVa v ČR

KiVa – z finského Kiusaamista Vastaan, „proti šikaně“ – je vědecky ověřený program prevence šikany na školách, který vyvinula Univerzita v Turku s finanční podporou finského Ministerstva školství a kultury. Dnes program KiVa přejímají školy napříč celým vyspělým světem.

Do České republiky pomáhá program KiVa přenést organizace SCHOLA EMPIRICA. Od června 2021 probíhá pilotní měření účinnosti programu na 24 českých školách, které program a metodiku KiVa s podporou certifikovaných metodiků postupně zavedou (šk. rok 2021/2022, 2022/2023) na svých školách a stanou se tak prvními českými KiVa školami!

Informace o pilotním projektu:

KiVa: pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_077/0016723

Termín realizace: 1.11.2020 – 31.12.2022

KiVa je inovativní program pro prevenci a řešení šikany, který byl vyvinutý pomocí špičkového výzkumu na více než 1000 školách ve Finsku a jinde po světě (program byl dále implementován např. v Nizozemsku, Estonsku, Itálii a Walesu). Vychází z bohatých zkušeností z předchozích intervenčních programů zaměřených na prevenci a řešení šikany. Jedná se o komplexní přístup, který zahrnuje širokou škálu nástrojů. Program se zaměřuje na učitele, žáky i rodiče. Obsahuje rozmanité aktivity využitelné po celý školní rok.

Cílem projektu je posílit schopnosti všech zúčastněných včas identifikovat projevy šikany a zároveň poskytnout návody pro řešení případů již existujících. Úspěch projektu se projevuje výrazným snížením šikany na zapojených školách, a také vyšší motivací žáků ke studiu. Komplexní program KiVa má pozitivní dopad jak na psychiku žáků a vrstevnické klima ve třídě, tak na jejich dosažené školní výsledky.