Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách

Rozhodnutí slavit nový mezinárodní den každý rok první čtvrtek v listopadu přijaly členské státy UNESCO v roce 2019, když uznaly, že šikana ve školách a kyberšikana jsou porušením práv dětí a dospívajících na vzdělání, zdraví a pohodu (well-being).

Letošní Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách připadá na 4. listopad.

V návaznosti na tuto událost organizuje Světové fórum proti šikaně mezinárodní konferenci pro výzkumníky a odborníky z praxe. Na jednom z workshopů se účastníkům představí finský, vědecky ověřený program proti šikaně KiVa. Schola Empirica v současné době ověřuje přenositelnost tohoto světově uznávaného programu pro prevenci a řešení šikany do českého prostředí.

Mezinárodní den proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách / The International Day against Violence and Bullying at School Including Cyberbullying
👉https://en.unesco.org/…/dayagainstschoolviolenceandbull…

Světové fórum proti šikaně / The World Anti-Bullying Forum
👉 https://worldantibullyingforum.com