Často kladené otázky

Co je hlavní myšlenkou programu proti šikaně KiVa?

Šikana je skupinový jev. Hlavním cílem programu KiVa je předcházet jí, ještě než k ní dojde. Působením na kolektivní normy a budováním dovedností potřebných ke konstruktivní interakci program děti podporuje v tom, aby převzaly za svůj kolektiv odpovědnost a nepomáhaly agresorovi, ale zranitelným spolužákům. Dalším cílem programu je intervence dle jasného postupu při konkrétních případech šikany.

Může se do programu zapojit i naše škola?

Program KiVa se do škol zavádí v úzké spolupráci s licencovaným partnerem programu. Vaše škola se může do programu zapojit pouze v případě, že ve vaší zemi/regionu taková organizace působí. Stále hledáme nové partnerské organizace, takže pokud ve vaší zemi aktuálně žádná není, může se to časem změnit. Seznam států a regionů, v nichž licencovaní partneři působí, naleznete zde.

Jaké náklady se pojí s funkcí licencovaného partnera programu KiVa?

Všechny ceny se sjednávají prostřednictvím licenční smlouvy. Je možné dohodnout se na jednorázové platbě, která pokryje všechny náklady najednou, nebo na ročním základním poplatku a autorských poplatcích. V obou případech se smlouva podepisuje na 3–5 let. Náklady zahrnují právo využívat obchodní značku KiVa, šířit program KiVa v konkrétním státu/regionu, školení lektorů, všechny materiály programu včetně KiVa her a online dotazníků a sestavení infrastruktury pro implementaci programu.

Kdo je lektor programu KiVa a jak se jím stát?

Lektor programu KiVa je certifikovaný metodik, který je členem nebo spolupracovníkem licencované partnerské organizace a má na starosti školení učitelů, kteří na školách zavádějí program KiVa. Pro získání licence lektora je nutná účast ve speciálním kurzu pro KiVa lektory. Jedná se o pětidenní kurz, který se koná ve finském městě Turku. Další informace o tomto kurzu naleznete zde.

Ve kterých zemích a regionech je již možné program KiVa využít?

Kromě Finska je aktuálně program KiVa využíván v několika evropských zemích, v Jihoafrické republice a na Novém Zélandu. Kromě toho program využívají také některé školy z asociací škol, jako je např. Evropská síť škol (European School Network). V současnosti jednáme s dalšími zeměmi a síť partnerských zemí se neustále rozrůstá. Aktuální seznam zemí a regionů, v nichž je možné program KiVa využít, naleznete zde.

Jaké materiály program KiVa nabízí?

Program KiVa nabízí širokou škálu různých materiálů. Všechny jsou rozděleny do tří věkových skupin: 1. oddíl pro 6–9leté žáky, 2. oddíl pro 10–12leté žáky a 3. oddíl pro 13–16leté žáky. Každý z oddílů zahrnuje materiály pro učitele, žáky i rodiče: manuál pro učitele, podklady k lekcím pro žáky, průvodce pro rodiče, prezentace, videa, online hry a online nástroje pro zpětnou vazbu.

Jak dlouho trvá proces zavedení programu KiVa do nové země?

Z našich zkušeností vyplývá, že pokud do jazyka dané země ještě nebyly přeloženy žádné z KiVa materiálů, celý proces trvá zhruba jeden rok. Pro překlad všech materiálů (včetně her, videí, manuálů, prezentací atd.) je vhodné vyčlenit půl roku. Pokud už materiály do daného jazyka přeloženy jsou, bude proces přípravy kratší. Přesto doporučujeme vyhradit si na marketing, oslovování škol a školení jejich personálu několik měsíců.

Jak program KiVa do boje proti šikaně zapojuje rodiče?

Na začátku školního roku by měla škola všechny rodiče pozvat na informační setkání, kde se dozvědí, co program KiVa je a jak funguje. Během celého školního roku by škola měla s rodiči udržovat aktivní komunikaci. Dále program KiVa poskytuje rodičům Průvodce pro rodiče, který je dostupný online.

Kdo je vlastníkem práv k programu KiVa?

Vlastníkem práv k programu KiVa je finské Ministerstvo školství a kultury. Výhradní práva na implementaci programu mimo Finsko vlastní Univerzita v Turku (společně s licencovanými partnery programu). Partnerské organizace mají právo program obchodovat, šířit, prodávat produkty programu KiVa a využívat informace související s programem KiVa za účelem implementace programu v regionu vymezeném v licenční smlouvě s partnerskou organizací.